Het supplement bij de fantasie

 

 

 

 

 

DE K VAN SKYLLA - door honderd holen zingend

 


Het boek Door honderd holen zingend is een supplement bij de driedelige leesopera De K van Skylla en bestaat zelf uit vier delen: Skylla, Cuma, Sibylla en Besluit. Het boek bevat een scala aan achtergrondgegevens, schetsen en ontwerpen voor een opvoeringsgerichte uitwerking van wat de platonische fantasie De Kvan Skylla tot nu toe als leesopera heeft opgeleverd.


Deel 1 (Skylla) bevat een inventarisatie van de belangrijkste motieven van de leesopera, vragen die daarbij naar boven zijn gekomen en hoe antwoorden daarop tot een narratief van de fantasie als ’opera’ hebben geleid, dat als opstap naar een libretto gebruikt zou kunnen worden. Verder zijn er twee hoofdstukken die als aanloop naar een opera-enscenering zijn bedoeld.


Deel 2 (Cuma) begint met een beschrijving van de grot of wel spelonk van de Sibille van Cuma. Deze grot - antrum in het Latijn, antro in het Italiaans en tevens de locatie van een centraal thema in het verhaal en de fabel van De K van Skylla - heeft model gestaan voor de indeling van de leesopera. Ook staat de grot model voor de opbouw van een tweetal spin-offs van de leesopera. Om te beginnen voor InAntro, een aan De K van Skylla ontleende videoliederencyclus in de vorm van een ruimtelijke video- en geluidsinstallatie.


Deel 3 (Sibylla) bevat tegen de achtergrond van de grot van de Sibille, een aanzet voor de uitwerking van bepaalde sibillijnse aspecten van de leesopera als een kleinschalige opera- of muziektheater-productie, hetzij in de vorm van een eenakter/kameropera of als een theatrale video-installatie.


Deel 4 (Besluit) is, wat de tussentitel al zegt, vooral een afrondend deel over alles wat is besproken en over onderwerpen waarover het laatste woord ook nu nog niet gesproken is en die nog verder uitgewerkt kunnen worden.


Verder is er een Appendix met, naast een verantwoording en noten, nog nadere informatie over de leeswopera; onder meer het verhaal van de fantasie De K van Skylla.


(ndk, maart 2021)

 

 

Voor contactgegevens van de auteur: > klik hier voor de contactpagina van deze website.

> aanbiedingsfolder - > terug naar Facts