De fantasie in drie boekdelen

 

 

 

De fantasie in twee boekdelen

 

 

 

De fantasie in één band

 

 

 

 

 

 

VERSCHENEN: 'DE K VAN SKYLLA - een platonische fantasie'

 

De raadselachtige verdwijning van Palinurus, de stuurman van Aeneas, opnieuw onderzocht en in boekvorm tot leven gebracht

 

uit de aanbiedingsfolder:

 

Onlangs (sept 2020) verscheen het driedelige boek 'De K van Skylla - een platonische fantasie' van beeldend kunstenaar Nol de Koning (1944).  De fantasie, door de auteur een ‘leesopera’ genoemd, is een persoonlijke mythe op basis van een onderzoek dat hij in het voetspoor van de Britse schrijver Cyril Connolly rond een belangrijke inspiratiebron voor zijn videowerken, het Palinurusverhaal uit de Aeneis van Vergilius, heeft verricht.

 

PALINURUS’ DROEVE DROOM

Palinurus, de stuurman van het schip van Aeneas, viel in zijn slaap in zee, was drie dagen ten prooi aan de stormen en de golven van de zee en kwam tenslotte veilig op het strand bij Velia, waar de plaatselijke bewoners hem vermoordden om zijn kleren; zijn lichaam lieten ze onbegraven op het strand liggen.  Aldus een parafrase van de korte samenvatting van het Palinurusverhaal van Vergilius door de Britse classicus J. Lempriere in diens Classical dictionary of proper names mentioned in ancient authors uit 1788.

De Britse schrijver en criticus Cyril Connolly (1903-1974) heeft voor zijn boek The Unquiet Grave, dat onder het pseudoniem Palinurus in 1944 is verschenen, de toedracht van de dood van de stuurman opnieuw onderzocht en een verslag daarvan als epiloog in zijn boek opgenomen.  Zijn uitgangspunt was dat het Palinurusverhaal uit de Aeneis ‘vol moeilijkheden zit’.  Connolly, in de vertaling van G.J.M. Meijsing: ‘Om U, Palinurus, te zoeken, droevige dromen brengend ofschoon u onschuldig waart. Maar was Palinurus onschuldig? Was zijn verdwijning wel zo toevallig als Aeneas veronderstelde?’

Deze vraag is vanaf het ontstaan van zijn video-installaties Palinuro (1989) en Miseno (1990)  een blijvende bron van inspiratie voor De Koning geweest.  In De K van Skylla, dat op zijn herbestudering van het Palinurusverhaal uit 1998 is gebaseerd, probeert hij opnieuw, maar nu in de vorm van een platonische fantasie, een eigen antwoord op Connolly’s vraag te geven.

 

LEESOPERA

De fantasie bestaat uit drie delen. Het eerste deel Étant donnés beschrijft de drie versies van het Palinurusverhaal als fantasie die studie en locatieonderzoek hebben opgeleverd.  Het tweede deel Those words of art is een voortzetting en bewerking van het verslag van een herbestudering van het Palinurusverhaal uit 1998. Deze twee delen komen samen in het derde deel Ipsa canas - zing zelf, dat als een programmaboek kan worden gezien voor wat de auteur uiteindelijk een ‘leesopera’ heeft genoemd.

Het project De K van Skylla waartoe deze driedelige leesopera behoort, is oorspronkelijk in 2009 met een eigen website van start gegaan, als een (web)werk dat online onder de naam ‘webopera’ werd, en nog altijd verder wordt, ontwikkeld.  De Koning beschouwt het verslag van zijn onderzoek en de fantasie die daaruit is voortgekomen als een theatraal werk dat te vergelijken is met wat in het Engels een ‘closet drama’ en in het Nederlands een ‘leesdrama’ wordt genoemd en dus in eerste instantie gelezen moet worden.  Maar aangezien de tegenstelling tussen een opvoeringsgericht dramatisch werk en een dramatisch werk om te lezen dankzij technische vooruitgang en veranderingen in de manier waarop naar theater gekeken wordt tegenwoordig zeer relatief geworden is, blijft het voor hem niet bij deze driedelige leesopera alleen. Inmiddels werkt de auteur, omdat daarvoor vanuit de operawereld en die van het muziektheaer interesse is getoond, aan het al eerder begonnen supplement, Door 100 holen zingend, met een samenvatting van de resultaten die de fantasie voor een opvoeringsgerichte uitwerking van de fantasie heeft opgeleverd.

 

Het boek is online en in de boekhandel te koop en verkrijgbaar in twee of drie boekdelen, uitgegeven via het zelfpublicatieplatvorm Brave New Books van Singeluitgeverijen, Amsterdam.

 

In drie boekdelen.

Deel 1 Étant donnés - drie versies drie verhalen; paperback 21,5x13,5cm, 60 pp

Deel 2 Those words of art - een onderzoek als fabel; paperback 21,5x13,5cm, 144 pp

Deel 3 Ipsa canas, zing zelf - het werk als vertelling; paperback 21,5x13,5cm, 120 pp

 

In twee boekdelen.

Deel 1&2 Étant donnés, het verhaal - Those words of art, de fabel; paperback 21,5x13,5cm, 204 pp

Deel 3 Ipsa canas, zing zelf - het werk als vertelling; paperback 21,5x13,5cm, 120 pp

 

In één band.

Ook is er een gelimiteerde uitgave in eigen beheer van de drie delen in één band, oplage 150, verschenen eind december 2019.

Het verhaal, de fabel & het werk als vertelling; paperback, omslag met flappen, 21,5x13,5cm, 308 pp

Dit boek is te koop bij de auteur. Voor contactgegevens van de auteur: > klik hier voor de contactpagina van deze website.

 

Voor prijzen en ISBnummers: naar > aanbiedingsfolder

 

 

 

 

OOK VERSCHEEN: 'DOOR HONDERD HOLEN ZINGEND - een supplement'

 

Het boek is een supplement bij de eerder verschenen driedelige fantasie De K van Skylla en bestaat uit vier delen - Skylla, Cuma, Sibylla en Besluit - met gegevens voor een opvoeringsgerichte uitwerking van de resultaten die de driedelige fantasie als leesopera heeft opgeleverd.
Het supplement is in eigen beheer uitgegeven via het al eerdergenoemde zelfpublicatieplatform Brave New Books van Singeluitgeverijen.

> lees meer of naar > aanbiedingsfolder

> terug naar home