Uitnodiging voor de tentoonstelling 'De Poort, de
Dwaas, de Tak en de Lethe' uit 2019 als kijkopera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET IN ARCADIA - video- en mediawerken vanaf 2018/19

 

 

DE POORT, DE DWAAS, DE TAK, EN DE LETHE - een kijkopera

Na de voltooiing in 2011 van 'Niet langer van Land' heb ik tot 2018/19 geen videowerken gemaakt en - onder de noemer van webopera en met grote onderbrekingen vanwege omstandigheden die er verder niet toe doen - alleen gewerkt aan mijn operafantasie 'De K van Skylla' .

Tot aan 2015 was dat de webversie van 'De K van Skylla', die als webopera on-line ontwikkeld is. Van 2015 tot 2017 aan de omzetting ervan als een leesopera in boekvorm.

Vanaf februari 2018 werk ik 'sub rosa' aan verschillende opvoeringsgerichte versies van 'De K van Skylla', met onder meer de 11-delige video-installatie/opera 'In Antro' en aan het concept en de fantasie voor het muziektheaterstuk 'Et in Arcadia - Elyssa's gloed'.

In 2019 heb ik mijn solotentoonstelling 'De Tak, de Dwaas, de Poort en de Lethe' bij Galerie D.J. de Boer in Amsterdam aangegrepen om het project 'De K van Skylla' en het uit te brengen boek daarvan als leesopera onder de aandacht te brengen. Onder de noemer 'een kijkopera' heb ik toen in dat kader twee video-installaties met nieuw videowerk rond thema's uit het project 'De K van Skylla' gemaakt. Een video-sculptuur, getiteld 'De Dwaas en de Lethe', en een videokabinet met de titel 'Loca nocte tacentia - oord van nachtelijk zwijgen'.

De tentoonstelling bevatte tevens een drietal vitrines over het 'De K van Skylla' project, en een storyboard-in-progress van de video-installatie 'In Antro'. Ook hingen er - voor het 'grotere' verband - een aantal schilderijen, tekeningen, etsen en fotosequenties van vroegere datum.

> klik hier voor de synopsis van de tentoonstelling

 

 

DE DWAAS EN DE LETHE (2019)
Video-installatie en video-sculptuur, 29 min.
Drie videoschermen en twee aardenwerken objecten.
Op de wand v.l.n.r. In Voragine, Et in Arcadia, In Unda.
Larnax
en tritonschelp, aardewerk en touw.

 

LOCA NOCTE TACENTIA - een videokabinet (2019)
Drie videoschermen op sokkels, een videoscherm op de wand.
Op de sokkels v.l.n.r. Miseno (32min), In Litore (29min), Palinuro (32min).
Op de wand: De Vaandels van de Hellekoning (29min).
(Miseno en Palinuro in de remix-configuratieversie in zwart wit.)

 

RESUMÉ NIEUW VIDEOWERK 2018/19, tevens onderdeel van bovengenoemde tentoonstelling en installaties.

IN UNDA, 2018/19 (spin-off van Palinuro, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
IN LITORE, 2018/19 (spin-off van Oude Oceaan)
IN VORAGINE, 2019 (spin-off van Nachtrivier, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
ET IN ARCADIA, 2019 (spin-off van Een reis naar Cythera en Waar Honderd Ogen Gluren)
DE VAANDELS VAN DE HELLEKONING, 2019 (spin-off van Dis Malebolge)

 

De K van Sylla, typoscripten en dummies (2015/19)

 

 

*

 

 

ET IN ARCADIA - het lied van Helena Neaira

Video-installatie en video-sculptuur (2021).

De afbeelding toont de try-out van dit werk dat van 13 september tot 24 oktober te zien was op het Landgoed Nardinclant-Amsterdam Garden in Laren, als onderdeel van de groepstentoonstelling Nature and Aesthetics, Redefined. Daarbij stonden werken van tien deelnemers verspreid over achttien plekken in en rond de monumentale tuin van het landgoed opgesteld. Mijn video-installatie, die zich in de paardenstal van het landgoed, thans houtopslagplaats, bevond, bestond uit twee videoschermen en de aardenwerken larnax, die ik al eens eerder heb getoond, en nu in een ander licht werd gezet.
Het werk was tevens een voorstudie voor het kleinschalige muziektheaterstuk Et in Arcadia - Elissa's gloed, waarvan het concept en de fantasie in 2022 in boekvorm is verschenen.

> home