De Antro della Sibilla Cumana, plattegrond

 

 

* Concept

> De Antro della Sibilla Cumana, vorm en betekenis

- De 100 holen van de Antro della Sibilla Cumana

> De Antro als grondvorm voor een liedereninstallatie

 

> Fantasie

 

*

 

> Aanwijzingen

> Resumé (in bewerking)

> Eerste op- en aanzet (in bewerking)

> Appendix (in bewerking)

> Noten (in bewerking)

> Verantwoording (in bewerking)

 

> menu operafantasie

> home

ET IN UTOPIA - SIBYLLA's KROCHTIGE MOND

 

 

Door honderd holen zingend

 

 

 

DE '100 HOLEN' VAN DE ANTRO DELLA SIBILLA

 

In de Aeneis wordt verteld dat de rotswand van Cumae tot een onmetelijke grot is uitgehold, ‘met honderd gangen openend’. Honderd gangen met honderd mondingen leidden toen naar de grot, waaruit evenveel stemmen naar buiten stroomden: de orakelspreuken van de Sibille. Ook wordt er verteld dat je de Sibille door honderd holen kon horen zingen.

Waarschijnlijk zijn er veel minder openingen geweest, maar deed het echo-effect van het grote aantal met elkaar verbonden mondingen dat vermoeden. Het precieze aantal nu - en dan hebben we het over de antro zelf - was mij, afgaand op beschrijvingen die ik onder ogen heb gehad, niet helemaal duidelijk.

Het ene artikel over de grot heeft het over ‘zes zijgangen’ terwijl een ander artikel het over ‘negen openingen in de rechtermuur’ heeft. Ik kwam zelf eerder tot acht, maar heb bij mijn laatste bezoek (juni 2014) vastgesteld dat het er negen zijn, als je de zijruimte rechts in de wand vlak voor de overdekte ingang meerekent. Deze ‘opening’ heeft namelijk dezelfde structuur als de zijgangen in het overdekte gedeelte van de gang, zij het dat deze uitsparing in de huidige situatie geen uitzicht naar buiten geeft en, omdat deze opening zich in het niet-overdekte gedeelte van de gang bevindt, naar boven toe gedeeltelijk open is. Ik neem aan dat een deel van het niet-overdekte gedeelte van het complex vroeger wel overdekt is geweest en door natuurgeweld of anderszins beschadigd is geraakt. Vandaar dat ik de vrijheid neem ook deze afgesloten zijgang als monding op te vatten

Zoals gezegd gebruik ik - zonder daar nu dieper op in te gaan - liever het woord 'krocht' dan 'spelonk', de letterlijke vertaling van het Italiaanse 'antro'. Ook het woord 'grot' vind ik vanwege de vorm en de sfeer van het geheel minder toepasbaar.

Naast deze negen openingen zijn voor mij nog twee andere onderdelen van belang: een nis vóór de eerste opening in het onoverdekte gedeelte van de gang en de wand aan het einde van de gang, waartegen deze als het ware doodloopt.

 

Antro della Sibilla, Cuma; snapshots van de openingen met hun doorkijk, inkijk en uitzicht.

 

 

>De Antro della Sibilla Cumana, vorm en betekenis - > De Antro als grondvorm voor een liedereninstallatie

 

> aanwijzingen - > concept - > fantasie - > resumé - > eerste op- en aanzet - > appendix - > noten - > verantwoording

> menu operafantasie - > home