Omslagontwerp van het project in boekvorm

 

 

> Aanwijzingen

> Concept

> Fantasie

> Resumé (in bewerking)

> Eerste op- en aanzet (in bewerking)

> Appendix (in bewerking)

> Noten (in bewerking)

> Verantwoording (in bewerking)

 

> menu operafantasie

> home

 

 

 

ET IN UTOPIA - SIBYLLA's KROCHTIGE MOND

 

 

concept en fantasie voor een theatrale video-liederencyclus

 

 

 

De helling van de rots waar Cumae staat, is uitgehold tot een enorme grot
met honderd gangen openend, waaruit Sibylla's godsspraak honderdvoudig klinkt
.

Vergilius, Aeneis 6 v.42-44 (Nederlandse verzen A. Rutgers van der Loeff)

 

Tot boven menslijkheid verheft zij zich in aanschijn en geluid, daar van nabij
der godheid macht haar aanblaast.
.

Vergilius, Aeneis 6 v.50-51 (Nederlandse verzen A. Rutgers van der Loeff)

 

 

 

Aanvallige Muzen, de Helikon, een weifelende maan... En een herder-dichter die zich slapend houdt. Zo eindigde de fabel van onze operafantasie die ooit als dagdroom aan een werktafel begon en ons, terwijl dat niet de bedoeling was, naar grote hoogten heeft weten te voeren.

Tijd om wakker te worden - een vermaning die wij tegenover onszelf eerder hebben geuit. Maar nog steeds is het ons niet gelukt ons op hol geslagen dromen drastisch in te perken.

Waardoor wij, met Palinurus en zijn droom in het hoofd, het hele eind op Palinurus' vlot op de golven van de zee mee gedobberd zijn, wij na zijn dood op jullie, Muze’s, Helikon zijn beland en, nadat wij ons naast de uiteindelijk in slaap gevallen herder-dichter neer hadden gevlijd, van Helena Nearia's zoektocht naar Palinurus' schim en dode lichaam zijn gaan dromen.

O Muzen van de Helikon, vertel ons waarom de koningin onder de goden nog steeds zo diep beledigd is. Laat desnoods, nu wij aanstonds uw Avernische zusters in hun krocht in Hesperia gaan bezoeken, uw woorden doorklinken in het gezang dat zij door honderd holen als hun monden zullen laten klinken. Ook al is het inmiddels voor onze held en haar die hij in bescherming genomen had te laat: zing ons de redenen waarom onze stuurman, een man van grote eerbied en trouw, voor de hoogheidsschennis van zijn meester boeten moest en de harten van de goden nog steeds zoveel toorn en boos venijn bevatten*).

(ndk, voorjaar 2021/23; in bewerking)

 

 

_________

*) Vergelijk Vergilius' Aeneis, boek 1 v.8-11.

 

> aanwijzingen - > concept - > fantasie - > resumé - > eerste op- en aanzet - > appendix - > noten - > verantwoording

> menu operafantasie - > home