Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

* 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

01. VAN TROJE NAAR TRAKI

 

Bouw vloot bij en vertrek vanaf Antandros, buiten Troje.

Toen, naar der goden willekeur, de macht
van Asia, de trotse stad en 't volk
van Priamus, dat beter had verdiend,
gevallen was en Trojes puinhoop rookte,
werd ons door hemeltekens aangezegd
elk 't voorbestemde ballingsoord te zoeken. 5
Ter hoogte van Antandrus aan de voet
van 't Phrygisch bergland brachten wij een vloot
en mannen samen, ongewis van lot.
't Was vroeg in 't voorjaar, maar mijn vader wilde
de reis beginnen. Dus verliet ik 't land 10
waar Troje had gestaan, en voer op zee
in ballingschap met wat mij dierbaar was,
mijn zoon, mijn makkers en mijn schutspatroon.
(v 1-12)

 

1e landingsplaats - Thraki (Thraciƫ).

Aineias wil hier Aeneade, een naar hemzelf vernoemde stad stichten.
Aankomst- en stichtingsoffer aan moeder Aphrodite; aan Zeus, de hemelheerser, een blanke stier; kornoelje- en mirtestruiken. Donker bloedende mirtetak en stam, waaruit zuchten en de stem van de ooit als afgezant daarheen gestuurde maar aldaar vermoorde Trojaanse prins Polydoros klinkt. Een land om zo snel mogelijk weer te verlaten. Begrafenis van en begrafenisoffer voor Polydoros. (v 13-72)

Een hoge grafterp werd hem opgericht
en 'n dodenaltaar met een sombre sier
van donker rouwfloers en cypressenloof,
waarom de vrouwen met ontbonden haar. 65
Wij plengden kannen lauw schuimende melk,
wij plengden schalen heilig offerbloed,
wij gaven aan de ziel de rust van 't graf
en riepen luid ons laatst, ons laatst vaarwel.
(v 62-68).

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - * 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken