> rolverdeling schematekening

> referentiebeelden goden en personages

> referentiebeelden goden en personages (v)

> het tableau

 

> PERSONAGES

 

> KOOR

> solisten

> ripienisten

 

> OERGODEN

 

> FIGURATIE

 

> KOOR (EN DANS)

 


 


 

 

 

 

 


EIGEN PLAATS EN RANG

 

GEDETAILLEERDE LIJST

 

PERSONAGES, KOOR EN FIGURANTEN

 

 

PERSONAGES

 

Palinouros, Trojaan, stuurman van het vlaggeschip van Aineias
Aineias, Trojaan, zoon van  Aphrodite en Ankhises
Misenos, Trojaan, hoornblazer van het leger van Aineias

Helena de Jongere, Trojaanse dochter van Helena van Sparta
Akestes, koning op Trinakria, van Trojaanse afkomst

Helena, Spartaanse, dochter van Zeus en Nemesis, ontvoerd naar Troje
Dido (ook Elissa geheten), stichtster en koningin van Karchedon
Camilla, Italische amazone uit de stam van de Volscen

Phorbas, minnaar van Hekatos, eerder ook van Hekate en vader van Skylla
Deïphobe, de Sibylla van Kumai,  priesteres van Hekatos en van Hekate

Hekate, maan- en onderwereldgodin
Hekatos, Apollo als zonne- en orakelgod
Hekalene, dochter van Hekatos en Selene

Hera, vrouw van Zeus, godin van het huwelijk
Aphrodite, moeder van Aineias, godin van zinnelijke liefde en schoonheid
Poseidon, soevereine god van de zee en van de aardspleten

Nemesis, godin van (wrekende) gerechtigheid en toegemeten bekrachtiging
Triton, zeegod die met zijn draaischelp de zee opzweept of tot bedaren brengt

Pheme, godin van het kwade gerucht en de onheilspellende boodschap 

 

 

KOOR

 

SOLISTEN

Hekate-trioditis  - Hekate als ijzingwekkende 3-voudige gestalte van nacht- en onderwereldgodin en godin van de dood
Hekate - Selene,  Hekate als maangodin, geassocieerd aan Selene als de oorspronklijke maangodinen als godin van de dood, geassocieerd aan de mannendodende Iphigeneia, priesteres van Artemis
Hekate - ArtemisHekate als nachtgodin, geassocieerd aan Artemis als bescherm- en vruchtbaarheidsgodin
Hekate - Persephone, Hekate als onderwereldgodin, geassocieerd aan Persephone, godin van de onderwereld

Mousa-trioditis - de drie muzen als orgiastische berggodinnen
M
elete Ourania (‘ouranische’ Aandacht)
Mneme Ourania (‘ouranische’ Herinnering)
Aoede Ourania (‘ouranische’ Zang)

Aphrodite-trioditis - Aphrodite als orgiastische berggodin
A
phrodite Komaitho (‘met blond haar’), gerelateerd aan een stervelinge die Skylla heet
Aphrodite Ourania (‘koningin van de bergen), orgiastische liefdes/schikgodin
Aphrodite de Wolvin, geassocieerd met Hekate

Hesperiden - nimfen van het Westen, hier als orgiastische schikgodinnen
Hespera (Avondlijke)
Aigle (Verblindend licht)
Erytheia (Blozende, karmijnrode, rood land)

Sirenen - vogeldemonen
Parthenope (het betoverende, de geest overredende Maagdelijk gezicht)
Leukosia (het verleidende Witte wezen met het mooie gezicht)
Ligeia (de Schrille)

 

RIPIENISTEN

Hekate Triformis 1 - Hekate in haar drievoudige gestalte als maangodin
H
ekate-Ourania, Hekate in haar gestalte als wassende maan
Hekate-Phoibe, Hekate in haar gestalte als volle maan
Hekate-Tartarouchos, Hekate in haar gestalte als afnemende maan

Hekate Triformis 2 - Hekate in haar drievoudige gestalte als afstammelinge van de Titanen
H
ekate-Neaira, (de Jeugdige, de Nieuwe) bedwelmend verleidelijke betovering
Hekate-Kratais, (de Krachtige) demonische betovering en monsterlijkheid
Hekate-Perse, (Vernietiging) onderwereldaspect van de ‘wijdschijnende’ godin

Hekate Triformis 3 - Hekate in haar drievoudige gestalte geassocieerd met de hemel en de zee
H
ekate-Euryphaessa, Hekate geassocieerd aan de wijdschijnende hemelgodin Euryphaessa (Theia)
Hekate-Eurybia, Hekate geassocieerd aan de ‘wijdkrachtige’ oerzee Eurybia
Hekate-Tethys, Hekate geassocieerd aan de ‘allestoediendende en allesbeschikkende’ oerzee Tethys

Doodsgoden
Moros (Doodslot, Ondergang), god van het doodslot
Thanatos (Dood, Doodsslaap), god van de dood
Ker (Zwarte Bestemming, Noodlot), god van de hatelijke doem

Droomgoden 
Morpheus (Vormende), god van de dromen in menselijke vorm
Phobetor (Angstaanjagende), god van de dromen in dierlijke vorm
Phantasos (Verschijning), god van de dromen in onbezielde vorm

Drogbeelden
Apate (bedrog) verpersoonlijking van het bedrog
Eroos, (liefdesbegeerte) verpersoonlijking van het verlangen naar liefde en schoonheid
Philotes (hartstocht) verpersoonlijking van de hartstocht

Boosaardigheden
Oiros (leed) verpersoonlijking van het leed
Momos (blaam) verpersoonlijking van de blaam
Eris (twist, verdriet) verpersoonlijking van twist

Moirai  - schikgodinnen, die het levenslot en levensduur van de mens bepalen en aan wie ook de goden onderworpen zijn; beschikking
Klotho (Spinster), schikgodin die de menselijke levensdraad spint
Lakhesis (Toedeelster), schikgodin die de menselijke levensdraad bepaalt
Atropos (Onafwendbare), schikgodin die de menselijke levensdraad afsnijdt

Erinyen/Eumeniden  - de Bozen / de Welgezinden, onderwereldgeesten en wraakgodinnen, met soms ook een welwillende kant
Alekto (de Onnoembare, de Nooit ophoudende)
Tisiphone (de Wraakzuchtig vernielende, de Moord wrekende)
Megaera (de Uitzonderlijk schone, de Afgunstige)

Khariten  - onbetrouwbare schikgodinnen van bekoring en bevalligheid
Aglaia (Glans)
Euphrosyne (Blijmoedigheid)
Thaleia (Bloei)

Oreaden - nimfen van de bossen en de bergen
Britomartis (Zoete maagd)
Nomia (Zij die graast)
Ekho (Echo)

aan andere mythische figuren verwante figuren
P
enthesileia, amazonekoningin, dubbelpersonage met Camilla
Hypnos, de slaapgod die zich als Phorbas heeft vermomd (Phorbante similis), dubbelpersonage met Phorbas
Aidos, godin en verpersoonlijking van de schaamte en bescheidenheid, onafscheidelijk verbonden met de godin van de zedelijke verontwaardiging en (wrekende) gerechtigheid, dubbelpersonage met Nemesis

aan Aineias verwante personages
A
skanios, zoon van Aineias
Ankhises, vader van Aineias (ook als schim)
Kreousa, verdwenen vrouw van Aineias (schim)

Nereïden - dochters van Nereus en nichten van de harpijen, de sirenen en Skylla
T
hetis (de Beschikster)
Melite (Aandacht)
Panope (Alles ziend of volle maan)
Nesaea (Eilandgodin)
Speio (Lieflijke overvloed)
Kymodoke (Waterontvangster)

Sleep van Poseidon
Ekhidna, moeder van alle monsters
Lamia, verleidster en mannendoodster, verwant aan sirenen en zeemeerminnen
Empousa, dochter van Hekate, verleidster van slapenden om ze daarna te doden
Glaukos, visser op Euboea, vader van Deïphobe en minnaar van Skylla
Phorkys, ‘oude man van de zee’, minnaar van Hekate-Krataiis, vader van Skylla
Palaemon, zeegod, soms vereerd met mensenoffers        
Tritone 1, meerman die Poseidon begeleidt
Tritone 2, id.
Tritone 3, id

Scyllae biformis
Skylla 1, bewaakster van de onderwereld
Skylla 2, id
Skylla 3, id

 

OERGODEN - in achtergrondmachinerieën e/o projectiebeeld

Nyx, oergodin van de nacht, 2-span met zwarte paarden
Hemera, godin van het daglicht, 2-span met witte paarden
Selene, maangodin, 2-span met een zwart en een wit paard
Helios, zonnegod, 3-span met witte paarden
Ourea, oergodin van de bergen, 3-span met bruine paarden
Tartaros, oergod van de stormachtige afgrond, 3-span met zwarte paarden
Erebos, god van de duisternis, 4-span met zwarte paarden
Eos, godin van de dageraad, 4-span met witte paarden
Phoibos-Apollon, zonnegod, 4-span met roodbruine paarden

 

FIGURATIE

Hekaton-machinerie met projectiebeelden
Ladon, zeeslang met 100 koppen, die zich in de lusthof om de boom met de gouden appels geslingerd heeft en deze in opdracht van Hera moet bewaken

Achtergrondmachinerie, deels geprojecteerd
Skylla, zeemonster 

Een herder-dichter in geprojecteerd beeld

Stoet van 3x negen paarden in drievoudig geprojecteerd beeld
10 witte , 10 zwarte en 7 (rood)bruine paarden

 

KOOR - alle 57 koorsolisten en ripiënisten tezamen en/of dubbelkoor

Trojaanse tochtgenoten van Aineias
Trojaanse bewoners bij Eryx
Griekse inwoners van Velia
herders die rond de Helikon wonen

 

 

> home - > het tableau - > schematekening - > referentiebeelden - > gedetailleerde lijst - > menu