> ipsa canas - zing zelf

 

> korte inhoud

 

> rolverdeling

 

> libretto

> hoofdmotieven van het libretto

> libretto als vertelling

 

> de gouden tak

 

> menu

 

> home

 

 


HET WERK

 

 

 

Aanwijzingen voor de lezer

 

 

Dit deel - 3. Het werk als vertelling - bestaat uit een paar hoofdstukken die samen bij wijze van afronding een soort programmaboekje vormen voor een meer uitvoeringsgerichte verdere uitwerking van de platonische fantasie.

Na het inleidende hoofdstuk Ipsa canas - zing zelf, (waarin onder andere het nodige over wat onder platonische fantasie verstaan moet worden te vinden is) is er de in een programmaboekje gebruikelijke korte inhoud van het verhaal, in dit geval in de vorm van drie cruciale passages uit de Aeneis.

Daarna is er de rolverdeling van zowel de solisten als de leden van het koor en van de figuranten.

Aan het libretto wordt sub rosa gewerkt, dat wil zeggen 'in het geheim' - buiten de website om. Daarom is hier als libretto alleen een kort overzicht van de hoofdpunten van de fabel van de fantasie en een iets meer uitgewerkte versie van de korte inhoud van deel 1 als vertelling te vinden.

Verder heb ik, zij het met één toevoeging (de laatste zin) als afsluitende achtergedachte van de fantasie het sluitstuk van een lezing die ik in 2000 in het Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo/TimeBasedArts gehouden heb, in dit derde deel opgenomen.

 

Het project De k van Skylla is als fantasie, met onderbrekingen om redenen die er niet toe doen, gedurende zeven jaar in ontwikkeling geweest. Het is de vraag of het project ooit opvoeringsgericht en als ‘echte’ voorstelling voltooid zal worden. Daar komt bij dat bij een werk waarin diverse vormen van hybris centraal zijn komen te staan, de bedenker extra behoedzaam moet zijn om niet buiten de grenzen van zijn eigen kunnen te treden. (Vandaar ook de aansporing ipsa canas oro aan het begin van dit deel: ik vraag u, zing zelf.)

Zijn de ambities waarmee dit project begon daarmee overboord gezet? Is de leesopera dan toch in de betekenis die ‘closet drama’, waarvan gesproken zal worden, ook heeft, een ‘onuitvoerbare’ opera geworden? Op het eerste gezicht misschien wel. Maar vanuit het besef dat de tegenstelling tussen een opvoeringsgericht dramatisch werk en een dramatisch werk om te lezen dankzij technische vooruitgang en veranderingen in de manier waarop naar theater gekeken wordt tegenwoordig zeer relatief geworden is: de tijd zal het leren.

 

> home - > zing zelf - > korte inhoud - > rolverdeling - > libretto - > hoofdmotieven - > vertelling - > gouden tak - > menu